Make your own free website on Tripod.com

Aşkla İlgili Sözler

 
Aşk, her şeyin prensibi, sebebi ve sonudur. "Lacordaire"

 

 

Aşk, insan ruhunun yüksek ve şaheser bir hareketidir. Madem ki, sevmek için tanımak lazımdır, öyle ise aşkın zekası vardır. Madem ki, o aynı zamanda hisseder; öyle ise onun iradesi; seçebilmek için hürriyeti; arzu, ümit etmek, korkmak, yeise düşmek ve neşelenmek için ihtirasları; sebat etmek, bazen ölçmek ve daimi surette kendini feda etmek için fazileti var demektir. "Lacordaire"

 
Aşk, iki kişinin kendilerini sevmeleridir. "Madame de Stael"
Aşk, aşıklara şarabın sarhoşlarına yaptığı etkiyi yapar. "Lessage"
İlk aşkımız, biraz sersemlikle bir hayli meraktan ibarettir. “G.Bernard Shaw”
Aşk ilahi bir trajedi, izdivaç cehennemin bir komedidir “Raif Necdet Kestelli”
Aşk büyüktür ama sonsuz değildir. “Balzac”
Aşk, ateş gibidir; gıdasız kalınca söner “Lermontov”
Aşk, kızıl gibi geçirilmesi gereken bir hastalıktır. “Tolstoy”
Aşk, bilhassa akşamları nöbetini artıran bir hastalıktır. “Hüseyin Rahmi Gürpınar”
Aşk, değişmeyince ölür. “Ahmet Haşim”
Acıkmış bir aşk, öğütlerle beslenemez. “J.J. Rousseau”
Aşk insanı, sürükleyip götüren eşi bulunmaz bir taşıttır. “Balzac”
Ateş hastalığı, aşk da aşığı besler. “Victor Hugo”
Aşk mutluluğu öldürür, mutluluk aşkı. “Miguel de Unamuno”
Hayat kısa aşk uzundur “Tennyson”
Aşk açlıktan ölmez, hazımsızlıktan ölür. “Ninon de L’Enclos”
Aşk öğretilmez, kendiliğinden doğar. “Sultan Veled”
Aşkın siyahla beyaz gibi birbirine zıt bir sürü şekli vardır. “August Strindberg”
Aşkı akılla yenmek mümkün değildir. “Gançarov”
Aşk iki kişilik bencilliktir. “Antonie de Salle”
Aşk aynı yöne birlikte bakabilmek... “Saint Exupery”
Aşk, insanın kendinden kaçma duysudur. “Baudelaire”
Aşk, mucizeye inanma halidir. “John Powys”
Aşk ile evlilik ekseriya aynı şeydir “François de Curel”
Aşk altın değildir, saklanmaz. Aşıkın bütün sınırları meydandadır. “Mevlana”
Aşk, ancak ondan kaçmakla yenilebilir. “Fenelon”
Aşk zalim bir sultandır. “Lukianos”
Aşkın gelişi, aklın gidişidir. “Antoine Bret”
Aşk ve öksürük gizli tutulamaz. “Victor Hugo”
Aşkın ilk soluğu mantığın son soluğudur. “Antoine Bret”
Parasız aşk, tabanı olmayan, ama pırıl pırıl boyalı çizmeye benzer. “Anatole France”
Aşkın en amansız düşmanı yoksulluktur. “Servantes”

Aşk mutluluğu, evlendikten sonra sürdürülebilseydi, dünya cennet olurdu.“J.J. Rousseau”

Aşka düşmektense, bir dağın tepesinden düşmek daha iyidir. “Eflatun”
Aşk hükmetmez, terbiye eder. “Goethe”
Aşkta her zaman bir öpen, bir de yanağını uzatan vardır. “Fransız Atasözü”
Aşk, aklın en soylu tarafıdır. “John Dryden”