Make your own free website on Tripod.com
Terazi Burcu
24 Eylül - 22 Ekim
Grubunuz: Hava, negatif
Üstün yeteneğiniz: Dengeli ve ölçülü olmak
Özelliğiniz: Saygı ve zariflik
Emeliniz: Olgun, düzeyli dostluk kurmak
Amacınız: Zengin olmak, düzenli bir hayat
Yenmeniz gereken huyunuz: Gösterişten hoşlanmak
Hoşlandığınız müzik: Romantik eserler
Olası hastalıklarınız: Böbrek, üreme organları, baş ve özellikle
göz hastalıkları, lumbago
Başarılı olacağınız meslekler: Müzisyen, ressam, heykeltıraş,
şair, sahne ve film artistliği, el sanatları, mimar, çiçekçi,

parfümcü,konfeksiyoncu, terzi, bankacı, politikacı, hukukçu, din işleri ve mühendislik.
Burcun ünlüleri: Brigitte Bardot, Catgerine Deneuve, Cem Özer, Cervantes, Christopher Reeves, Cliff Richards, Hülya Avşar, Jimmy Carter, John Lennon, Julio Iglesias, Klaus Kinski, Konficyus, Lizst, Meryl Streep, Michael Douglas, Nurseli İdiz, Oscar Wilde, Pavorotti, Rahmi Koç, Roger Moore, Sylvia Kristel, Turgut Özal, Verdi.